Algemene Vergadering

Algemene Ledenvergadering
De woningbouwvereniging wenst te voldoen aan de richtlijnen die gelden voor een woningbouwvereniging zoals het jaarlijks bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering met daarin de goedkeuring van de notulen van de vorige ledenvergadering.
Dit jaar zal dat met de huidige maatregelen niet lukken en hebben we besloten om de vergadering te houden in het voorjaar of ieder ander moment in 2021 wanneer dat door de Overheid wel is toegestaan