Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en privacy worden door Beter Wonen goed beschermd.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. De AVG biedt richtlijnen voor de omgang met uw persoonsgegevens die in het grootste deel van Europa gehanteerd worden.

Wilt u weten wat dit voor u betekent als huurder of woningzoekende bij Beter Wonen? U kunt de privacystatement downloaden.