Woningbouwstichting

De vereniging is opgericht op 9 december 1946. Bij Koninklijk Besluit van 25 november 1947 nummer 234 is de vereniging toegelaten in de zin van de Woningwet. Per 31 augustus 2023 is de vereniging omgezet in de Woningbouwstichting “Beter Wonen” Ammerstol. Dit is het resultaat van de besluitvorming in de laatste Algemene Vergadering van de vereniging op 21 juni 2023. Elders kunt u hier meer over lezen.

In de Statuten zijn de grondregels van de vereniging vastgelegd. Deze worden ondersteund door het Huishoudelijk Reglement. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan iedereen lid worden van de vereniging. Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap. Bij het aangaan van het huurcontract wordt men automatisch lid van de vereniging.

De leden worden in een Algemene Vergadering bijeen geroepen voor bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan het bestuur en de RvC. Zo’n Algemene Vergadering wordt drie weken voor de datum aangekondigd.