Vereniging

De vereniging is opgericht op 9 december 1946. Bij Koninklijk Besluit van 25 november 1947 nummer 234 is de vereniging toegelaten in de zin van de Woningwet.

In de Statuten zijn de grondregels van de vereniging vastgelegd. Deze worden ondersteund door het Huishoudelijk Reglement. Beter Wonen verhuurt in principe alleen aan leden. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan iedereen lid worden van de vereniging. Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap, bij ondertekening van het huurcontract wordt men automatisch lid van de vereniging.