Statuten

naar aanleiding van de invoering van de Woningwet 1 juli 2015 zijn de statuten van de vereniging aangepast. Hieronder zijn de nieuwe statuten in te zien.