De statuten zijn per 10 december 2018 gewijzigd.

Statuten

In de statuten van Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol staat wat de directeur-bestuurder en deWoningbouwvereniging doet en volgens welke regels. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de uitvoering ervan door het bestuur.
Als er investeringen worden aangegaan dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het Investeringsstatuut. Daarnaast hanteert Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol het Treasurystatuut waarin bepalingen hebben zijn opgenomen rondom financieringen, beleggingen en liquiditeitenbeheer.