Sponsorbeleid

Per 1 juli 2015 is sponsoring niet meer toegestaan.

In de Woningwet is per 15 juli bepaald dat corporaties enkel nog mogen bijdragen aan de leefbaarheid in de vorm van:

  • woonmaatschappelijk werk;
  • aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de directe nabijheid van woongelegenheden of andere onroerende zaken van de corporatie;
  • bijdragen aan de uitvoering van plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, ter voorkoming van overlast en ter bevordering van de veiligheid.