Raad van Commissarissen

Het intern toezicht van de Raad van Commissarissen (RvC) is vastgelegd in de artikelen 21 tot en met 28 van de Statuten van de woningbouwvereniging. Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

De Raad van Commissarissen bestaat per januari 2023 uit:


U kunt meer informatie over de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen lezen in het jaarverslag (zie documenten’)