Huishoudelijk reglement

Nieuwe leden van woningbouwvereniging "Beter Wonen" ontvangen bij hun inschrijving als lid het Huishoudelijk Reglement.

Dit reglement zal worden vastgesteld in de eerstkomende Algemene Vergadering.