Financieel statuut

Woningbouwvereniging Beter Wonen voert een zodanig financieel beleid en beheer dat haar voortbestaan in financieel opzicht is gewaarborgd.

De kaders van ons financieel beleid zijn vastgelegd in het treasurystatuut (2010). De hoofdlijnen van dit statuut zijn:

  • Het waarborgen van de financiële continuïteit en het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
  • Het beschermen van vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's;
  • Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
  • Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.