Governance

Als woningcorporatie hebben wij een publieke taak: zorgen voor goede en betaalbare woningen in een fijne buurt. Bij alles wat we doen houden wij rekening met de belangen van de samenleving, onze werknemers en andere betrokkenen.Dat stelt bijzondere eisen aan de manier waarop onze organisatie wordt bestuurd.

Corporate Governance
In de Governancecode staat onder meer dat de corporatie zich verplicht om haar integriteitscode op internet te plaatsen. De RvC en het bestuur en onderschrijft de code. Deze integriteitscode draagt bij aan de doelstellingen van Woningbouwvereniging Beter Wonen. Wij zijn daarnaast van mening dat onze bewoners, onze samenwerkingspartners en andere stakeholders erop mogen rekenen dat wij ons aan deze normen en waarden houden.