Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: De heer mr. J.P. Matze
Penningmeester: De heer B.W. van Atten
Secretaris: De heer L. Brooshooft

De heer J.W. Ensing heeft zijn functie als penningmeester per 1 december 2018 neergelegd.

Met de invoering van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 (her)benoemt de Raad van Toezicht de bestuursleden. Kandidaten moeten een zogenaamde "Fit en Propertoets" afleggen en zijn verplicht mee te doen aan Permanente Educatie. De benoeming door de Raad van Toezicht is pas van kracht, nadat de minister hieraan zijn goedkeuring heeft verleend.