Bestuur

Theo Stubbé start per 1 september 2022 als directeur-bestuurder ad interim bij ‘Beter Wonen’ Ammerstol. Beter Wonen is een kleine woningbouwvereniging van 265 woningen in de dorpskern Ammerstol (Gemeente Krimpenerwaard).

Theo ziet de uitdaging om deze corporatie te begeleiden naar een duurzame toekomst voor de komende 10 jaar. ‘Ik heb ervaring met grote en kleine corporaties, die allemaal eenzelfde volkshuisvestelijke opgave hebben, maar elk vanuit een verschillende dynamiek. Deze organisatie is klein en daarmee zijn de medewerkers van alle markten thuis. Dat brengt veel persoonlijk commitment, maar soms ook hoofdbrekens over de regelgeving. Ik denk dat een toekomstplan alleen slaagt als de bewoners betrokken worden in de zoektocht wat behouden moet blijven en wat beter kan.’

U kunt Theo Stubbé bereiken via de mail op bestuur@beterwonen.info of het
algemene telefoonnummer tel. 0182-352876 (is doorgeschakeld).