Bestuur

Bestuurssamenstelling Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol per 1 januari 2020:

Het bestuur van Woningbouwvereniging "Beter Wonen" Ammerstol wordt per 1 januari 2020 gevormd door de heer Max Lether in de functie van directeur – bestuurder. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de algehele strategie en het beleid van de organisatie.

Wij stellen Max Lether graag aan u voor:
Mijn naam is Max Robert Lether; ik ben geboren op 12 oktober 1953 in Veenendaal als derde kind van de vier en heb als enige zoon nog drie zusters. Mijn vader was beroepsmilitair in het KNIL/Landmacht en mijn moeder huisvrouw.

Ik ben in 1973 met mijn UTS-diploma begonnen als medewerker Bedrijfsbureau bij Dura Aannemingsmaatschappij b.v. afdeling Woningbouw uit Rotterdam. Veelal woningbouw van grootschalige nieuwbouw in Nijmegen en Rotterdam maar ook renovatie en groot onderhoud in Schiedam en Rotterdam.

Na 15 jaar bij Dura te hebben gewerkt heb ik een aantal jaren meegewerkt aan het ontwikkelen van software voor (meerjarig onderhoud) bij de Brink Groep in Leidschendam. Bij hetzelfde bedrijf heb ik ook een aantal jaren als adviseur groot onderhoud, renovatie en transformaties begeleid bij woningcorporaties in het westen en oosten van het land.

Ook veel woningbouw ontwikkeld in Nederland en het buitenland; nieuwbouw zoals koopwoningen maar ook sociale woningbouw als onderdeel van grootschalige VINEX-locaties of stedelijke inbreidingslocaties.

Veel kennis over de woningbouw van groot tot klein, van techniek tot administratie, van nieuwbouw tot groot onderhoud, van koop tot huur, van namens een woningcorporatie tot voor een belegger etc. etc.

Ik wil een bijdrage leveren aan Woningbouwvereniging "Beter Wonen" Ammerstol omdat ik nog niet uitgeleerd ben en ervaring op wil doen in het besturen van organisaties. Samenwerken in teams heb ik mijn hele werkzame leven al gedaan en weet dat alleen de klus niet gedaan wordt maar met z’n allen.

Vanuit mijn sportieve loopbaan niet als meewerkend voorman maar als eerste man voorop…

Terugtreden huidig bestuur

Ons huidig bestuur heeft helaas aangegeven te gaan stoppen. De groei van het takenpakket als gevolg van toenemende wetgeving en regelgeving, de toename van risico’s en het niet doorgaan van de fusie, hebben het bestuur ertoe gebracht hun taken neer te leggen.
We willen ons bestuur bedanken voor hun grote inzet voor de vereniging. Ze hebben onze vereniging door een moeilijke fase heen geloodst en een goede basis neergezet waarop onze vereniging, in ieder geval voor de middellange termijn, voort kan bouwen.