Over ons

Beter Wonen Ammerstol is een woningbouwvereniging, die vanuit een sterke verbondenheid met Ammerstol en de Ammersenaren, bewoners en toekomstige bewoners met een bescheiden inkomen goede betaalbare huurwoningen in een leefbare woonomgeving biedt.

Wie is Beter Wonen Ammerstol ?
Wij zijn een kleine woningbouwvereniging, opgericht in 1946, met 265 woningen, een winkel en een Groene Kruisgebouw in bezit, alleen werkzaam in de kern Ammerstol, gemeente Krimpenerwaard.

Toelating


Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol is bij koninklijk besluit d.d. 25 november 1947 (nummer 234) toegelaten als instelling uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting.

Inschrijving
Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol heeft zich in oktober 1984 laten inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Holland onder nummer 29012827.

Lidmaatschappen
Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol is lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Ook zijn wij aangesloten bij de Federatie van Woningcorporaties in de Krimpenerwaard. Deze Federatie is een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Krimpenerwaard op het gebied van wonen, woonruimteverdeling en leefbaarheid.

Bestuurlijke organisatie
Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol wordt bestuurd door een directeur-bestuurder a.i., de heer S. (Sicco) J.A. Timmerman.
Het intern toezicht is in handen van de Raad van Commissarissen, die bestaat uit maximaal 5 personen.

Raad van Commissarissen
Het intern toezicht van de Raad van Commissarissen (RvC) is vastgelegd in de artikelen 21 tot en met 28 van de Statuten van de woningbouwvereniging. Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • M. van de Belt voorzitter
  • J.W. van der Marel
  • De heer J.W. Schellevis
  • De heer M.E. Rabouw op voordracht van de huurdersbelangenvereniging
    in november 2020 hernoemd voor 4 jaar.

Gerelateerde downloads