Klachten

Onderhoudsklachten

Klachten over de woning kunt u per mail doorgeven: onderhoud@beterwonen.info of per brief in onze brievenbus (hoofdingang complex Amerhof naast de trap).

Een verzoek om betaling achteraf van door u gemaakte kosten voor herstel of vervanging nemen wij NIET in behandeling. De onderhoudsbestuurder kan namelijk achteraf niet meer de noodzaak van herstel of vervanging vaststellen.

Schilderwerk

Ook klachten over het schilderwerk meldt u op deze manier.

Spoedklachten

Deze meldt u telefonisch, tijdens de kantooruren van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur telefoonnummer 0182 35 28 76. Buiten kantooruren kunt u bellen naar telefoonnummer 06 20 84 37 48.  Hierna wordt zo spoedig mogelijk actie ondernomen. Onder spoedklachten verstaan wij onder meer een defecte c.v.-ketel in de winterperiode of wateroverlast. Dus echt klachten die geen dag uitstel dulden.

Ophogen tuin

Voor het ophogen van uw tuin kunt u bij ons gratis zand en grond bestellen. Minimale afname respectievelijk 3 en 1,5 m3.

Schoonhouden dakgoten

Onder huurdersonderhoud valt ook het schoonhouden van de dakgoten. Wij hebben Randy Zanen bereid gevonden deze klus eenmaal per jaar in het najaar voor u te klaren. U betaalt hiervoor € 1,50 per maand. Wilt u dit liever zelf blijven doen dan kunt u gebruik maken van een van onze ladders. Na overleg met de betreffende bewoners kunt u deze ophalen bij:

Zalmstraat 15 en Ds. Hugenholtzstraat 27

Schoonhouden van dakgoten van de etagewoningen is geen huurdersonderhoud. Wij zorgen hier voor.

Glasverzekering

U bent aangesloten bij onze collectieve glasverzekering. Kapotte ruiten meldt u bij ons. Wij zorgen dat deze vervangen worden.