Klachten

Onderhoudsklachten
Klachten over de woning kunt u per mail doorgeven: onderhoud@beterwonen.info of per brief in onze brievenbus (hoofdingang complex Amerhof naast de trap).

Een verzoek om betaling achteraf van door u gemaakte kosten voor herstel of vervanging nemen wij NIET in behandeling. De onderhoudsbestuurder kan namelijk achteraf niet meer de noodzaak van herstel of vervanging vaststellen.

Schilderwerk
Ook klachten over het schilderwerk meldt u op deze manier.

Spoedklachten
Deze meldt u telefonisch, tijdens de kantooruren op maandag en donderdag tussen 08.30 en 12.30 uur op telefoonnummer 0182 35 28 76. Buiten kantooruren kunt u bellen naar telefoonnummer 06 20843748. Hierna wordt zo spoedig mogelijk actie ondernomen. Onder spoedklachten verstaan wij onder meer een defecte c.v.-ketel in de winterperiode of wateroverlast. Dus echt klachten die geen dag uitstel dulden.

Ophogen tuin
Voor het ophogen van uw tuin kunt u bij ons gratis zand en grond bestellen. Minimale afname respectievelijk 3 en 1,5 m3.