Groot onderhoud

Groot onderhoud in 2017

De werkzaamheden vanuit woningbouwvereniging “Beter Wonen” voor het zogenaamde groot onderhoud aan de woningen is voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld. De huurders van de woningen waar de werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden worden hierover schriftelijk geïnformeerd. 

Vervanging verwarmingsketels

Jaarlijks worden door woningbouwvereniging “Beter Wonen” een 15-tal HR ketels  vervangen. In 2017 vindt vervanging van de oude ketels plaatsvinden in de woningen:
- Achterweg 37 en 39
- Capellelaan 12
- Ds. Hugenholtzstraat 3 en 5
- Europalaan 9 en 12
- W. van Lutterveldstraat 6 en 8
- Zalmstraat 5

Onderhoud schilderwerk

Jaarlijks vindt er groot en klein onderhoud plaats aan het schilderwerk van diverse woningen. Dit vindt plaats op basis van een rooster waarbij de huizen om de 6 jaar volledig worden geschilderd. Dit is het zogenaamde groot onderhoud.

Klein onderhoud aan schilderwerk van woningen vindt 3 jaar na het zogenaamde groot schilder onderhoud plaats. Bij het klein onderhoud beperken de werkzaamheden zich tot het schilderen van de zogenaamde liggende delen t.w. de dorpels van de kozijnen van ramen en de deurposten. Aan sommige woning wordt ten tijde van deze publicatie al gewerkt.

Het groot schilderonderhoud zal in 2017 plaatsvinden aan de woningen:
- Nieuweweg 4 t/m 14
- Europalaan 6 t/m 28

Het zogenaamde klein schilderonderhoud in 2017 vindt plaats aan de woningen:
- Aan den Dwarssloot 1 tot en met 7
- Capellelaan 8 tot en met 26
- Capellelaan 5 tot en met 11
- Europalaan 1 tot en met 29
- Meubelmakerstraat 1 tot en met 11
- Meubelmakerstraat 13 tot en met 23
- Meubelmakerstraat 14 tot en met 18
- Touwbaan 2 tot en met 22 en 24 tot en met 30