Onderhoud

Reparaties en onderhoud tijdens Corona:

Corona maatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van 15 december 2020 hanteren we onmiddelijk verscherping van de maatregelen en past ook Woningbouwvereniging Beter Wonen haar dienstverlening aan.

De huidige onderzoeken die aangekondigd zijn, worden voorlopig 4 tot 6 weken opgeschort. De onderzoeken buitenshuis gaan wel gewoon door en de medewerkers zullen de richtlijnen van de Overheid aanhouden.

In grote lijnen lijken de maatregelen op de maatregelen we in maart en november van dit jaar al hebben genomen dus vragen wij u om onderstaande richtlijnen te hanteren:

In woningen in bewoonde staat worden alleen spoed- en urgente reparaties uitgevoerd:
• 24 Service maakt telefonisch (in overleg met de bewoner) een inschatting of de reparatie spoed heeft c.q. urgent is. Zo niet, dan leggen we het reparatieverzoek vast in het systeem. Als de maatregelen niet meer gelden, bellen we de bewoner om een afspraak te maken om de reparatie uit te voeren. Zie onderaan een overzicht van reparaties met spoed of urgentie.
• Het indienen van reparatieverzoeken via onze website (door bewoners) is niet mogelijk.
• Alle reparaties waarvan de uitvoering nog niet is gestart, kunt u teruggeven aan 24 Service. Zodra er versoepeling is van de regels, worden deze opnieuw in opdracht gegeven.
• Alle reparaties die reeds in uitvoering zijn, kunnen worden afgemaakt met inachtneming van de geldende coronarichtlijnen.


In woningen in onbewoonde staat kunnen werkzaamheden doorgaan.

Voor CV-onderhoud gelden de volgende aanvullende maatregelen:
Preventief onderhoud als ook het vervangingsonderhoud wordt tot nader order opgeschort, tenzij:
• Dat de veiligheid van de installatie en daarmee ook die van bewoners in het geding is/komt;
• Er meldingen zijn van een gevaarlijke situatie op aangeven van bewoners (storingen);
• Er aanwijzingen van een (potentieel) gevaarlijke situatie zijn, op aangeven van de gemeente en/of het Nutsbedrijf.
NB: deze opsomming is niet limitatief.

Werkzaamheden aan de buitenkant van de woning gaan gewoon door
Denk hierbij aan werk aan het dak, groenwerkzaamheden, etc.

In alle gevallen geldt dat in geval van persoonlijk contact met bewoners, de richtlijnen van het RIVM gelden, zoals ook eerder gecommuniceerd.

Heeft u twijfels of kunt u niet werken volgens deze richtlijnen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Woningbouwvereniging Beter Wonen.

De onderstaande reparaties vallen onder ‘spoed’ c.q. ‘urgent’:
• Buitensluitingen (spoed)
• Centrale toegangsdeuren van complexen die niet open kunnen (spoed)
• Open delen (ramen, deuren, etc.) op de begane grond en niet kunnen sluiten (spoed)
• Geen elektra in huis (spoed)
• Grote waterlekkages daar waar de hoofdkraan (tijdelijk) afgesloten moet worden (spoed)
• Gaslekkages (spoed)
• Geen warm water (spoed)
• Verstoppingen (spoed)
• Onderhoud plus reparaties van installaties (zoals CV en lift) (spoed)
• Glasspoedreparaties (spoed)
• Reparaties in woningen in onbewoonde staat (spoed)
• Lekkages die geleidelijk erger worden (urgent)

RPS en IMTO starten destructief onderzoek:
Om de woningen te kunnen voorzien van het juiste Energielabel is het noodzakelijk dat de woningbouwvereniging middels destructief onderzoek kan aantonen dat de constructies van de betreffende woningen zijn (na)geïsoleerd.
Niet alle woningen ondervinden dit onderzoek, alleen degene die een schrijven hebben ontvangen.
Men start in week 40 met de werkzaamheden en men denkt daar ongeveer drie weken voor nodig te hebben.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Atriensis heeft 2 juli jl. een schrijven aan u gericht met het verzoek om een afspraak met u te maken voor een inspectie in de woning. Dit is nodig om de woning te kunnen voorzien van een energie-index.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Luijten Installatietechniek heeft in de week van 8 juni 2020 een brief rondgestuurd naar onze bewoners, waarin naar contactgegevens wordt gevraagd.
Luijten Installatietechniek heeft deze gegevens nodig voor het maken van een afspraak voor het onderhoud aan uw CV ketel.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Aanvraag van een reparatie tijdens het Coronavirus:

Als u een woning bij ons huurt dan kan het voorkomen dat er iets kapot gaat. Dit moet dan gerepareerd worden. In sommige gevallen is Beter Wonen verantwoordelijk voor de reparatie. In andere gevallen bent u dat.

=====================================================
VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM NEEMT BETER WONEN MAATREGELEN OM BESMETTING MET HET CORONAVIRUS TE VOORKOMEN.

Dagelijks onderhoud, storingen en calamiteiten:
Tijdens en buiten de kantoortijden, de gehele week maar ook op feestdagen kunt u contact opnemen met onze storingsdienst 24 Service te Gouda op het telefoonnummer 0182-547060.

Centrale verwarming, mechanische ventilatie
Wij zijn verheugd u te informeren dat voor het onderhoud van de centrale verwarmings- en mechanische ventilatie installatie en het vervangen van verwarmingsketels een contract is afgesloten met onderhoudsbedrijf Luijten Verwarming gevestigd te Lekkerkerk.

Let wel voor storingen aan genoemde installaties dient u rechtstreeks contact op te nemen met onze storingsdienst 24 Service te Gouda op het telefoonnummer 0182-547060.**

Voor het (eventueel) vervangen van de centrale verwarmings- en mechanische ventilatie installatie is het noodzakelijk om een inventarisatie uit te voeren van de aanwezige installatie. Luijten verwarming zal u rechtstreeks hiervoor benaderen.

=====================================================

Het planmatig onderhoud van de woningen wordt uitgevoerd aan de hand van een meerjarenplanning. Het plaatsen van keukenblokken, renovatie van de badkamer of het vervangen van zachtboard plafonds e.d. gebeurt op verzoek van de zittende huurder of bij mutatie. Zo kan het voorkomen dat er bij één woning bij mutatie aan de ene kant weinig tot geen en aan de andere kant zeer veel groot onderhoudsuitgaven zijn. Na mutatie voldoet de woning dan wel weer aan de eisen van de huidige tijd. Bij mutatie verhogen wij de huurprijs tot 85% maximaal redelijk, dit geldt niet voor de Amerhof daar wordt 75% gehanteerd.