Onderhoud

Reparaties en onderhoud

RPS en IMTO starten destructief onderzoek:
Om de woningen te kunnen voorzien van het juiste Energielabel is het noodzakelijk dat de woningbouwvereniging middels destructief onderzoek kan aantonen dat de constructies van de betreffende woningen zijn (na)geïsoleerd.
Niet alle woningen ondervinden dit onderzoek, alleen degene die een schrijven hebben ontvangen.
Men start in week 40 met de werkzaamheden en men denkt daar ongeveer drie weken voor nodig te hebben.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Atriensis heeft 2 juli jl. een schrijven aan u gericht met het verzoek om een afspraak met u te maken voor een inspectie in de woning. Dit is nodig om de woning te kunnen voorzien van een energie-index.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Luijten Installatietechniek heeft in de week van 8 juni 2020 een brief rondgestuurd naar onze bewoners, waarin naar contactgegevens wordt gevraagd.
Luijten Installatietechniek heeft deze gegevens nodig voor het maken van een afspraak voor het onderhoud aan uw CV ketel.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Aanvraag van een reparatie tijdens het Coronavirus:

Als u een woning bij ons huurt dan kan het voorkomen dat er iets kapot gaat. Dit moet dan gerepareerd worden. In sommige gevallen is Beter Wonen verantwoordelijk voor de reparatie. In andere gevallen bent u dat.

=====================================================
VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM NEEMT BETER WONEN MAATREGELEN OM BESMETTING MET HET CORONAVIRUS TE VOORKOMEN.

Dagelijks onderhoud, storingen en calamiteiten:
Tijdens en buiten de kantoortijden, de gehele week maar ook op feestdagen kunt u contact opnemen met onze storingsdienst 24 Service te Gouda op het telefoonnummer 0182-547060.

Centrale verwarming, mechanische ventilatie
Wij zijn verheugd u te informeren dat voor het onderhoud van de centrale verwarmings- en mechanische ventilatie installatie en het vervangen van verwarmingsketels een contract is afgesloten met onderhoudsbedrijf Luijten Verwarming gevestigd te Lekkerkerk.

Let wel voor storingen aan genoemde installaties dient u rechtstreeks contact op te nemen met onze storingsdienst 24 Service te Gouda op het telefoonnummer 0182-547060.**

Voor het (eventueel) vervangen van de centrale verwarmings- en mechanische ventilatie installatie is het noodzakelijk om een inventarisatie uit te voeren van de aanwezige installatie. Luijten verwarming zal u rechtstreeks hiervoor benaderen.

=====================================================

Het planmatig onderhoud van de woningen wordt uitgevoerd aan de hand van een meerjarenplanning. Het plaatsen van keukenblokken, renovatie van de badkamer of het vervangen van zachtboard plafonds e.d. gebeurt op verzoek van de zittende huurder of bij mutatie. Zo kan het voorkomen dat er bij één woning bij mutatie aan de ene kant weinig tot geen en aan de andere kant zeer veel groot onderhoudsuitgaven zijn. Na mutatie voldoet de woning dan wel weer aan de eisen van de huidige tijd. Bij mutatie verhogen wij de huurprijs tot 85% maximaal redelijk, dit geldt niet voor de Amerhof daar wordt 75% gehanteerd.