Urgentie

Soms komt u, buiten uw schuld, in een situatie waardoor u snel andere woonruimte nodig heeft. Onder bepaalde voorwaarden kunt u soms een urgentieverklaring aanvragen. Met zo’n verklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar andere woonruimte.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de volgende link:

https://www.wonenindekrimpenerwaard.nl/Spelregels/Urgentie/