Inschrijven op www.wonenindekrimpenerwaard.nl

Op de website www.wonenindekrimpenerwaard.nl vindt u als woningzoekende het aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente Krimpenerwaard. Nieuw aanbod wordt dagelijks vanaf 12.00 uur gepubliceerd.

Om te reageren op een woning moet u ingeschreven staan. Inschrijven kost 15 euro. Vanaf het moment dat u ingeschreven staat, bouwt u inschrijfduur op.

Als u vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen: info@beterwonen.info

Hoe kan ik reageren op een woning?
U moet ingeschreven staan als woningzoekende. U kunt dit zelf doen via bovengenoemde website. Hebt u geen computer/internet dan kunt u hiervoor langskomen op het kantoor. Benodigde gegevens: BSN-nummer, identiteitsbewijs, recent IBRI-formulier van u en eventueel van degene die met u mee verhuist.

Let op: Alleen huishoudens met een verzamelinkomen tot maximaal € 45.014 komen in aanmerking voor een sociale huurwoning tot € 763,47. Dit betekent dat uw inkomen op het moment van de daadwerkelijke toewijzing van de huurwoning wordt gecontroleerd. De woning wordt toegewezen op basis van het verwachte verzamelinkomen in het jaar dat de woning aan u wordt verhuurd. De corporatie vraagt u daarom ook om een recent IBRI-formulier.

Wij adviseren u om tijdig een IBRI formulier (inkomensverklaring) aan te vragen bij de Belastingdienst via de Belastingtelefoon 0800-0543 of via de website. Houdt uw BSN-nummer bij de hand. U ontvangt de inkomensverklaring binnen vijf werkdagen. Bij een woningaanbieding kunt u het dan meteen indienen ter controle.

Selectie woningzoekenden
De volgorde van toewijzing vindt plaats volgens een vastgestelde selectie. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat.

De kandidaat met de langste inschrijfduur, passend bij de opgegeven criteria, krijgt de woning als eerste aangeboden. Indien deze kandidaat de woning niet wil, of als de inschrijfgegevens niet blijken overeen te komen met de aangeleverde gegevens, krijgt de volgende kandidaat de woning aangeboden. Soms komt het voor dat iemand in een urgente situatie verkeerd, en daarvoor voorrang krijgt bij de woningtoewijzing. Deze woningzoekende komt bovenaan de selectielijst.

Specifieke doelgroepen
Sommige woningen zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen, zoals starters op de woningmarkt of senioren. In dat geval komen woningzoekenden in deze doelgroep in eerste instantie in aanmerking voor zo’n woning. In de advertentie is altijd vermeld of de woning bestemd is voor een specifieke doelgroep.