Overlast

Naast een fijn huis wilt u als huurder natuurlijk in een plezierige woonomgeving wonen.
Om prettig te wonen is het belangrijk dat u en uw buren rekening houden met elkaar. Praten met en luisteren naar elkaar is daarbij heel belangrijk. Als er onderling ergernissen zijn, bespreek deze dan met uw buren.

Wat kunt u doen?
Als u last heeft van uw buren, probeer dan allereerst met hen te praten. Wacht hier niet te lang mee, want dan is de irritatie al te hevig. Begin het gesprek bovendien niet als u kwaad bent. Probeer afspraken te maken voor een oplossing.

Komt u er met de buren niet uit?
Komt u er met de buren niet uit en blijft de overlast aanhouden? Bijvoorbeeld doordat de buren niet willen meewerken of agressief reageren? Dan kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling Kwadraad. Buurtbemiddeling kan in bijna alle gevallen helpen om problemen tussen u en uw buren bespreekbaar te maken zodat u samen tot een oplossing kunt komen. Buurtbemiddeling is gratis en te bereiken via telefoonnummer 088-900400 of via email: buurtbemiddeling@kwadraad.nl. Meer informatie vindt u op www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling.

Komt u er met de inzet van Buurtbemiddeling toch niet met uw buren uit dan kunt u contact opnemen met Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol 0182 352876. Wij leggen uw melding vast. Met de veroorzakers van de overlast proberen we dan alsnog afspraken te maken. Soms schakelen wij ook andere instellingen in. Dit geldt bijvoorbeeld als mensen door psychische problemen overlast veroorzaken. Bij ernstige geluidsoverlast of strafbare feiten (bijvoorbeeld drugshandel) adviseren wij u om officieel aangifte te doen bij de politie. De politie registreert alle meldingen en ook haar bevindingen ter plaatse. De politie kan, bij hevige geluidsoverlast, bovendien geluidsapparatuur in beslag nemen.

Direct actie vereist
Als de situatie heel ernstig is en/of als er sprake is van bedreigingen of geweld, is het altijd een zaak voor de politie. U kunt dan direct contact opnemen met de politie. U kunt de politie bereiken via telefoonnummer 0900-8844. In geval van nood belt u 112.

Wilt u meer informatie over overlast?
Onderstaand vindt u tips om overlast te voorkomen en informatie over de mogelijkheden om overlast te melden.

Prettig wonen doen we samen
Rommel in het trappenhuis, blaffende honden, een televisie die veel te hard staat… Dat soort zaken kunnen een goede relatie met buren en buurtgenoten, maar ook het wooncomfort, behoorlijk verstoren. Onderstaand staan een aantal regels die voor alle huurders van Woningbouwvereniging “Beter Wonen”. Ze maken deel uit van onze algemene huurvoorwaarden.

Burenoverlast Overlast is er in verschillende soorten en gradaties. Niet iedereen ergert zich aan hetzelfde. Gelukkig kunnen buren meestal prima met elkaar overweg. Mensen die goed met elkaar opschieten, accepteren nu eenmaal meer van elkaar en ergeren zich minder gauw. Daarom is een normaal en goed contact tussen buren belangrijk. Dat voorkomt ergernis en maakt het gemakkelijker om elkaar zo nodig op overlast aan te spreken.

Hoe voorkomt u zelf overlast?

 • Door naleving van de geldende leefregels.
 • Door een gesprek met uw buren aan te gaan als u merkt dat het wat minder gaat met de leefbaarheid en veiligheid in en rond uw woongebouw/woning.
 • Door kennis te maken met uw buren. Gebleken is dat buren die elkaar kennen meer van elkaar accepteren en dingen makkelijk met elkaar bespreken.
 • Door incidentele feestjes vooraf te melden aan de buren. Gaat u klussen? Laat het dan ook aan uw buren weten.
 • Zet uw muziek liever niet te hard. Ook overdag kan harde muziek irritaties en dus overlast veroorzaken. Gebruik, als het even kan, een koptelefoon.
 • Wasmachines of vaatwassers kunnen veel lawaai maken. Zet deze dus liever niet ’s avonds aan. Maakt u gebruik van een dubbele meter (nacht- en weekendstroom)? Dan kunt u de wasmachine ook overdag in het weekeinde aanzetten. Ook dan profiteert u van lagere energiekosten.
 • Plak viltjes onder stoel- en tafelpoten.

Het is goed om eens aan uw buren te vragen of zij weleens last van u hebben. Misschien heeft u zelf uw televisie of geluidsinstallatie soms - ongemerkt - te hard aan staan. Probeert u zelf ook oplossingen te bedenken. Niets beter, dan dat u er samen met uw buren uitkomt. Niet alleen heeft u op die manier een oplossing gevonden voor het probleem, het is ook prettig om te ervaren dat er met de buren te praten valt. Dat is het begin van een goede relatie met uw buren.

Soms gaat het verkeerd en bezorgen buren (elkaar) wel langdurig overlast. Bijvoorbeeld door harde muziek te draaien tot ’s avonds laat of door ernstige vervuiling van de woning, tuin of de gemeenschappelijke ruimte. In dat geval kunt u een aantal stappen ondernemen.

Wat doet u bij overlast?
Ga eerst zelf praten Het komt vaak voor dat huurders Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol bellen, bijvoorbeeld als hun buren de radio hard aan hebben (gehad). Zij vragen Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol te bemiddelen. Wij vragen bij dit soort meldingen echter altijd eerst om zelf met de buren te praten.
Veel mensen vinden het vervelend om meteen met een officiële instantie, zoals buurtbemiddeling , te maken te krijgen. Dat kan leiden tot irritatie. Daarom is het verstandig om eerst zelf te proberen om de buren op de overlast te wijzen.
Wees duidelijk en rustig Als u met uw buren een gesprek wilt aangaan, zet dan vooraf wat zaken op een rij. Laat uw buren weten waar u last van ondervindt, wanneer en hoe vaak. Belangrijk: blijf rustig als u op uw buren afstapt. Vraag eerst aan uw buren of ze tijd hebben om met u te praten. Als dat niet zo is, kijk dan of u een afspraak kunt maken, om de overlast te bespreken.

Als praten niet helpt Komt u er met de buren niet uit en blijft de overlast aanhouden? Bijvoorbeeld omdat zij niet willen meewerken of agressief reageren? Dan kunt u een beroep doen op de woonconsulent van Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol. Zij vraagt u altijd om uw klacht schriftelijk te melden. Met de veroorzakers proberen we dan alsnog afspraken te maken. Soms schakelt onze woonconsulent andere instellingen in. Dit geldt bijvoorbeeld als mensen door psychische problemen overlast veroorzaken.

Bij ernstige geluidsoverlast of strafbare feiten (bijvoorbeeld drugshandel) adviseren wij u om officieel aangifte te doen bij de politie. De politie registreert alle meldingen en ook hun bevindingen ter plaatse. De politie kan, bij hevige geluidsoverlast, bovendien geluidsapparatuur in beslag nemen.

Aanhoudende ernstige overlast
Vaak denken onze huurders dat degene die de overlast veroorzaakt zonder meer uit zijn of haar huurwoning kan zetten. Dat is niet zo. In Nederland kan alleen de rechter bij zeer ernstige overlast een huurovereenkomst ontbinden en ontruiming van de woning eisen. Een juridische procedure is soms nog de enige en laatste mogelijkheid om problemen helemaal of gedeelte Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol lijk op te lossen.
Voordat de rechter overgaat tot een dergelijke drastische maatregel, moeten Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol en de klagers samen aantonen dat zij er alles aan gedaan hebben om de overlast te beëindigen.
Bovendien moet de rechter bewijsstukken zien. Daarom zijn een goede registratie (waarin beschreven staat wat er precies is gebeurd en wanneer) en schriftelijke meldingen van de overlast van groot belang. Gelukkig komen juridische procedures als gevolg van overlast zelden voor. De meeste huurders beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor een rustige, aangename en veilige woonomgeving en lossen problemen samen op.

Algemene leefregels Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol

 • Bewoners werken samen aan een prettige woon- en leefomgeving. Ze houden rekening met elkaar en bezorgen elkaar zo min mogelijk (geluids-)overlast.
 • Heeft u kinderen? Leer uw kinderen dan om zoveel mogelijk rekening te houden met anderen. Het klinkt wellicht logisch, maar binnenshuis dus liever niet rennen, schreeuwen, deuren dichtgooien of voetballen.
 • Heeft u een hond? Laat uw huisdier dan niet dagenlang alleen thuis.

Specifieke leefregels voor appartementencomplexen

 • Honden mogen in flatgebouwen niet los rondlopen. Uitwerpselen van honden en katten in de algemene ruimte worden door de eigenaren van de betreffende huisdieren opgeruimd.
 • Oud papier, vuilniszakken en andere rommel horen niet in de algemene ruimten (zoals galerijen, hallen en trappen). Laat fietsen, brommers en scooters ook nooit in de algemene ruimten staan. Dit is in strijd met de brandweervoorschriften.

Vervoersmiddelen horen in de berging thuis.

 • Het is niet toegestaan om in de lift of andere algemene ruimten te roken.
 • Spullen en versieringen in de algemene ruimten zijn ook niet toegestaan, in verband met de veiligheid. Wat bewoners zich soms niet realiseren is dat al die goedbedoelde versieringen in geval van een calamiteit de hulpdiensten kunnen bemoeilijken. Het is soms voor ambulancepersoneel een ware hindernisbaan om langs bloempotten, bankjes en andere obstakels te gaan, die bewoners op de galerij of in het trappenhuis hebben geplaatst. Ook in geval van brand kan het gevaar opleveren wanneer de vluchtweg wordt belemmerd.
 • Bewoners van complexen maken met elkaar afspraken over de schoonmaak van de algemene ruimten (galerijen, hal, trappenhuizen en bergingsgangen) als deze werkzaamheden niet in de servicekosten zijn ondergebracht.
 • Het is verstandig om de portiekdeur altijd te sluiten, om ongewenst bezoek buiten het gebouw te houden. Doe deze ook niet zomaar open, als er bij u aangebeld wordt.
 • Bewoners zetten hun grofvuil alleen na afspraak met de grofvuil ophaaldienst buiten. Ze gooien ook geen etensresten naar buiten. Dit trekt ongedierte aan.

Harde vloerbedekking Harde vloerbedekking leidt vaak tot geluidsoverlast voor de (onder)buren. Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol raadt om die reden harde vloerbedekking af. Met harde vloerbedekking bedoelen we houten vloeren, parket, laminaat, plavuizen en zeil. Neemt u toch harde vloerbedekking in uw woning, houdt u dan zoveel mogelijk rekening met de buren. Dus loop bijvoorbeeld niet met (hoge) hakken of ander hard schoeisel door het huis. U kunt beter sokken aantrekken, pantoffels of schoenen met zachte zolen. En laat kinderen zo veel mogelijk op een vloerkleed spelen. Wij raden u aan om vooraf advies te vragen over geluiddempende maatregelen en deze toe te passen, zoals geluiddempend ondertapijt. Zeker als u niet op de begane grond woont. U kunt voor advies terecht bij onze technisch opzichter. Houdt u er rekening mee dat Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol in geval van overlast verwijdering van de harde vloerbedekking kan eisen.

Geen hennepkwekerij en geen drugshandel Artikel 10.8 van onze algemene huurvoorwaarden verbiedt uitdrukkelijk drugshandel en het kweken van hennep. Dit betekent dat Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol bij constatering van een hennepkwekerij en/of drugshandel hard optreedt.

Wanneer in de woning van één van onze huurders een kwekerij wordt aangetroffen, wordt meteen een juridische procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning in gang gezet.

Hetzelfde doen we in geval van aantoonbare drugshandel vanuit een huurwoning van Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol. Dit kan tot gevolg hebben dat huurders uit hun huis worden gezet, met alle gevolgen van dien.

Schade die ontstaat als gevolg van hennepteelt en of drugshandel wordt altijd op de veroorzaker verhaald.

Heeft u nog vragen? Wilt u nog meer weten over overlast? Dan zijn de volgende sites wellicht interessant:

www.goedeburen.nl
www.nsg.nl