Inkomensvoorwaarden

Vooral huishoudens met een verzamelinkomen tot € €45.014 komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dat zijn woningen met een huurprijs van maximaal € 763,47 (prijspeil 2022).

Dit betekent dat wij uw inkomen controleren op het moment van de daadwerkelijke toewijzing van de huurwoning. We gaan daarbij uit van de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Er zijn wettelijke regels voor het indexeren van deze inkomensverklaring naar het jaar van verhuur.
Wij adviseren u om tijdig een IBRI formulier (inkomensverklaring) aan te vragen bij de Belastingdienst via de Belastingtelefoon 0800-0543 of via de website. Houdt uw BSN-nummer bij de hand. U ontvangt de inkomensverklaring binnen vijf werkdagen. Bij een woningaanbieding kunt u het dan meteen indienen ter controle.

Selectie woningzoekenden
De volgorde van toewijzing vindt plaats volgens een vastgestelde selectie. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat.

De kandidaat met de langste inschrijfduur, passend bij de opgegeven criteria, krijgt de woning als eerste aangeboden. Indien deze kandidaat de woning niet wil, of als de inschrijfgegevens niet blijken overeen te komen met de aangeleverde gegevens, krijgt de volgende kandidaat de woning aangeboden. Soms komt het voor dat iemand in een urgente situatie verkeerd, en daarvoor voorrang krijgt bij de woningtoewijzing. Deze woningzoekende komt bovenaan de selectielijst.

Specifieke doelgroepen
Sommige woningen zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen, zoals starters op de woningmarkt of senioren. In dat geval komen woningzoekenden in deze doelgroep in eerste instantie in aanmerking voor zo’n woning. In de advertentie is altijd vermeld of de woning bestemd is voor een specifieke doelgroep.