De huurprijs wordt elk jaar per 1 juli gewijzigd, overeenkomstig de bij of krachtens de wet bepaalde wijze.