Huurverhoging

Huurbeleid 2019

****Binnenkort verschijnt hier de informatie over de huurverhoging per 1 juli 2019.

Hoofdpunten huurbeleid 2019: inkomens- en huurgrenzen en maximale huurstijging
21 december 2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inkomens- en huurgrenzen en maximale huurstijging voor 2019 bekendgemaakt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

Maximale huurstijging
Woningcorporaties mogen hun huren in 2019 gemiddeld met maximaal 2,6 procent verhogen. Sinds 2017 geldt de huursombenadering. Dat betekent dat de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen van corporaties slechts met een beperkt percentage mag stijgen: de inflatie + 1 procent. In 2019 is dat 2,6 procent (1,6 procent inflatie + 1 procent). Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee.
Voor individuele huurders is een hogere huurstijging mogelijk. Die stijging hangt af van het inflatiepercentage en het huishoudinkomen. Voor huishoudens met een inkomen:
tot en met 42.436 euro stijgt de huur maximaal 4,1 procent (de inflatie + 2,5 procent);
boven 42.436 euro stijgt de huur maximaal 5,6 procent (de inflatie + 4 procent).
De huurverhogingen die corporaties hanteren zijn in 2019 naar verwachting lager dan toegestaan. Dat spraken Aedes de Woonbond af in het Sociaal Huurakkoord.