Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten

Huurtoeslag

De pensioengerechtigde leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de leeftijd waarop huurtoeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 2019 is die leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Het maximale inkomen waarop een huishouden nog in aanmerking kan komen voor huurtoeslag is verhoogd. Dat inkomen is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd. De bedragen voor 2019 zijn:

Eenpersoons
€ 22.700

Meerpersoons
€ 30.825

Eenpersoons - ouderen
€ 22.675

Meerpersoons - ouderen 
€ 30.800

Huurtoeslaggrens jongeren tot 23 jaar:
€ 424,44 per maand

Lage aftoppingsgrens voor één- en
twee persoonshuishoudens met recht op
huurtoeslag:
€ 607,24 per maand

Hoge aftoppingsgrens voor drie- of meer-
persoonshuishoudens met recht op
huurtoeslag:
€ 651,03 per maand

Liberalisatiegrens: de grens die bepaalt
of woning in sociale of vrije sector valt:
€ 720,42 per maand