Huur opzeggen

U moet de huur schriftelijk opzeggen, aantekenen is niet nodig. U kunt gebruik maken van het formulier huuropzegging en u kunt dit per mail versturen of in onze brievenbus deponeren.

De minimale opzeggingstermijn is één maand en opzeggen per de 1e van de kalendermaand.

Bij overlijden van een alleenstaande moeten nabestaanden er bij de opzegging van de huur rekening mee houden dat de einde verhuurdatum wettelijk niet eerder is dan de laatste dag van de maand volgend op de overlijdensdatum.

U ontvangt schriftelijk bevestiging van de opzegging van de huur, zodat u weet wat wij van u verwachten met de sleutels en hoe u de woning moet achterlaten (vloerbedekking/zeil weghalen, veegschoon en met schoon sanitair).

Beter Wonen is geen partij in overname van onroerende zaken. Om u als vertrekkende huurder ter wille te zijn ontvangt u bij einde verhuur het formulier 'Overnameverklaring onroerende zaken'. U kunt dit samen met de nieuwe huurder invullen, ondertekenen en meebrengen als u de sleutels inlevert. Als u spullen ter overname wilt aanbieden, is het van belang dat de nieuwe huurder tijdig bekend is. U kunt uw woning dan het beste zo vroeg mogelijk op te zeggen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de opgave van de meterstanden van gas, elektra en water. Op het postkantoor kunt formulieren krijgen om uw verhuizing aan de diverse instanties door te geven.