Geschillencommissie

Bent u ontevreden over de manier waarop wij omgaan met uw klacht? Of kunt u zich niet vinden in de oplossing? Dan is er sprake van een geschil. In zo’n geval kunnen onze huurders terecht bij de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard.

De geschillencommissie is opgericht voor de behandeling van geschillen van huurders of huurdervertegenwoordigers met een van de corporaties in de Krimpenerwaard. De commissie bestaat uit vijf leden. Zij hebben geen werkrelatie met Beter Wonen. De commissie behandelt alle voorgelegde geschillen vertrouwelijk. U hoeft hiervoor niets te betalen.

Wat doet u eerst?
Voordat u een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie, heeft u het volgende gedaan:

  • u hebt Beter Wonen schriftelijk op de hoogte gesteld van uw klacht;
  • u hebt Beter Wonen voldoende gelegenheid gegeven het probleem op te lossen.

Het is belangrijk dat u aan deze voorwaarden voldoet. U voorkomt daarmee namelijk dat de Geschillencommissie de behandeling van het geschil staakt. Verder mag het geschil dat u bij de geschillencommissie aanmeldt, niet in behandeling zijn bij de rechter of bij een andere geschillenbeslechtende instantie.

Geschil voorleggen
Hoe u een geschil kuint voorleggen vindt u op de website van de Regionale Geschillencommissie www.geschillencommissiekrimpenerwaard.nl

Behandeling van het geschil
Besluit de Geschillencommissie het geschil in behandeling te nemen, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging en het reglement van de Geschillencommissie. Daarin vindt u informatie over de procedure en de behandeling van het geschil. Ook krijgt u een indicatie van de termijn waarbinnen u een uitspraak kunt verwachten. Zo nodig houdt de commissie een hoorzitting waarin beide partijen aan het woord komen.