Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering vindt plaats op 14 juli 2020 om 19.30 uur in de recreatiezaal "de Amerhof".

Geachte huurders,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een Algemene vergadering van 2020 welke op dinsdag 14 juli 2020 wordt gehouden in de grote zaal van complex “de Amerhof”, Hoepmakerstraat 77 te Ammerstol. De vergadering begint om 19:30 uur.

De agenda voor deze vergadering treft u onderstaand aan. De documenten welke in deze vergadering worden behandeld liggen, tot een uur voor aanvang van de vergadering, op afspraak in te lezen op ons kantoor, voor u ter inzage.

Gelet op de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid mogen er maximaal 30 personen (exclusief het personeel van Beter Wonen) in de recreatiezaal, wanneer er meer dan 30 personen zich aandienen zal de vergadering in 2 delen worden gesplitst.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip!

M.R. Lether
Directeur - Bestuurder

Agenda Algemene vergadering d.d 14 juli 2020

 1. Opening.

 2. Vaststelling van het verslag van de Algemene vergadering van 25 november 2019.
  Het verslag wordt ter vaststelling aan u voorgelegd. Tijdens de vergadering zal afwikkeling van
  de actiepunten als vermeld in het verslag met u worden besproken.

 3. Vaststellen van de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019.
  De jaarrekening en het jaarverslag 2019 liggen voor u ter inzage.

 4. Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

 5. Het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

 6. Rondvraag.

 7. Sluiting.