Onderzoek fusie 4 corporaties

Woningbouwvereniging "Beter Wonen" Ammerstol onderzoekt haalbaarheid fusie 4 corporaties

03-04-2019

Uitnodiging informatiebijeenkomst huurders inzake haalbaarheid fusie 4 corporaties.

Deze informatieavond vond plaats op woensdag 3 april 2019, om 19:30 uur in de recreatiezaal van het complex “de Amerhof”, Hoepmakerstraat 77 in Ammerstol.

14-03-2019

Woningbouwvereniging "Beter Wonen" Ammerstol, Woningbouwstichting "Samenwerking", Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist en Woningstichting Gouderak hebben de haalbaarheid van fusie onderzocht.

Definitieve rapportage naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek door Atrivé vind u onderaan de pagina onder gerelateerde downloads.

23-11-2018

Woningbouwvereniging "Beter Wonen" is een onderzoek gestart inzake samenwerking vier corporaties.

  • Woningbouwvereniging "Beter Wonen"
  • Groen Wonen Vlist
  • Woningstichting Gouderak
  • Woningstichting "Samenwerking" Ouderkerk

Op 11 juni jl. is het onderzoeksrapport van Atrivé naar mogelijke samenwerkingsvormen aan de besturen en de voorzitters van de Raden van Commissarissen gepresenteerd. De volgende stap is nu dat de notitie bestuurlijk wordt besproken binnen de afzonderlijke corporaties en dat het bestuur en de Raad van Commissarissen van elke corporatie gezamenlijk een standpunt bepalen ten aanzien van de voorliggende opties. De standpunten worden vervolgens bestuurlijk gedeeld in de stuurgroep die voor dit onderzoek is gevormd. Daarna zullen de resultaten van dit bestuurlijk overleg met de huurdersorganisaties en met de stakeholders (= andere betrokken partijen) besproken worden. Wij verwachten dat die gesprekken uiterlijk in september plaatsvinden.